Ord & Words - A sort of blog

Närodlat och närproducerat

Det talas inte sällan idag om närodlat och närproducerat. Det är vanligt att människor vill ha närodlat eller närproducerat. Det är också begrepp som används av företag och organisationer på olika vis. Inget fel i något av detta.

Särskilt när ett företag eller organisation talar om det, då tycker jag det är det intressant att veta vad menar de egentligen. Att titta på definition av termerna behövs för att kunna jämföra eller diskutera måluppfyllnad.

Restaurant Nordic Forum, Kista, förtäljer "Här kan du välja att äta ""Balans" eller mat som är närproducerad genom bondens val." Just nu pågår inom Equmeniakyrkan klimatfasta fram till påsken 2019. Klimatfastan beskrivs på klimatfasta.nu. Klimatfastan innehåller olika områden, och när det gäller kost så innebär den bland annat "Det betyder en inriktning på mer vegetariskt, ekologiskt hållbart, svenskt och närproducerat."

Vad är det för mat jag kan förvänta mig när jag äter Bondens val på Nordic Forum? Om Equmeniakyrkan vill mäta om man under klimatfastan verkligen varit mer användande av närproducerat, hur vet de det? 

Så, närodlat och närproducerat:

  • Vad är det för produkter som omfattas av termerna?
  • Vad innebär det att en produkt är närodlad respektive närproducerad? 
  • Vad är målet med att välja närodlad och närproducerad? 

Som jag tänker, så kan begreppet närproducerad användas för alla slags produkter, vare sig vi talar om brödlimpan, strumpan eller bilen. Jag tycker mig dock se att begreppen främst används för mat. Men det är för mig fullt relevant att tänka i de banorna, möjligen med andra ord, också för andra produkter än mat. 

För att konkretisera resonemanget framöver, så håller jag diskussionen till mat, även om mycket också kan generaliseras till andra produkter.

Några exempel om odla och producera: Jag köpte nyligen en förpackning kidneybönor. De är odlade på Öland, men producerade i Tyskland. Många butiker har butiksbakat bröd, som jag förstår kan de vara förproducerade i ett gemensamt bageri någonstans som inte ligger nära butiken, och förstås med råvaror från någonstans.

Vidare kan man tänka på var ligger lagret/lagren i produktkedjan i förhållande till var jag befinner mig. När det gäller närodlat, skulle man också kunna fundera på varifrån sakerna som behövs för odlingen kommer ifrån (utsäde, gödning, maskiner och andra redskap).

Man kan också vidga till att tänka på att produkten ofta består av både mat och förpackning, med var sin produktion och logistik. Och själva maten kan bestå av flera råvaror, hur stor mängd av råvarorna som ingår ska tas med i definitionen eller ej? 

En annan aspekt som kan påverka definitionen är varför är man intresserad av närodlat eller närproducerat? Här är några tänkbara skäl:

  • Miljöpåverkan
  • Gynna människor geografiskt nära mig 
  • Att arbetsvillkoren är kända (t ex genom att produktionen är inom ett visst land)
  • Att produkten är färsk genom det nära avståndet

Jag kan också tänka mig att det kan vara intressant att diskutera om definitionen ska vara absolut eller relativ. Med absolut menar jag att närheten är mätbar utifrån kilometer, landsgräns och liknande. Med absolut mått skulle kaffe knappast aldrig kunna vara närodlat från svensk horisont. Med relativ skulle man kunna ta in aspekten hur nära det går att producera en vara. Om vi tar ris, från svensk horisont, så kanske ris odlad i Italien ska ses som närodlat, när man ser i jämförelse med om det odlas i Kina. Däremot tomat, som kan odlas i Sverige, så skulle med en relativ skala Italien vara betydligt längre bort. 

Man kan också tänka sig att definitionen ska påverkas av produktens denisitet och mängd. Det kanske är mer viktigt att potatisen, som förbrukas i stor mängd, är närodlad än att teet, som förbrukas i mindre mängd, är närodlat. 

Detta var ett antal tankar jag har som problematiserar vad som menas med närodlat och närproducerat. Jag har skrivit detta utifrån egna tankar. Men jag har när jag skrivit detta också läst och tagit intryck av de refererade källorna nedan - så de ska naturligtvis ha credit. Min tanke med denna problematisering är som jag skrev inledningsvis att när företag och organisationer använder dessa begrepp, då uppstår också ett behov av att kunna mäta objektivt för att kunna jämföra eller mäta måluppfyllnad. 

Vad finns det då för standarder om detta? 

Jag har ingen kompetens i detta ämne och har endast gjort en översiktlig efterforskning. Med dessa viktiga förbehåll så är min slutsats att det inte finns någon entydig definition på något av begreppen.

Två källor som jag tittat på, som båda fokuserar på mat, är Hallå konsument från Konsumentverket och en rapport från Jordbruksverket: 

Jordbruksverkets rapport skriver "Det finns ytterst få aktörer i Sverige som definierar närproducerat och om de gör det så skiljer sig definitionen dem emellan." En aktörs definition enligt rapporten är att det är producerat inom en radie av 250 km från marknaden är närproducerat. Rapporten är på 44 sidor och tar upp väldigt många och bra aspekter på vad som definerar närproducerat. Och den slår alltså fast att det inte finns, långt därifrån, en klar eller entydig definition av vad som är närproducerat. 

Henrik Hemrin

16 mars 2019

 

Write comment (0 Comments)

En förpackning öländska kidneybönor [foto: Henrik Hemrin]

Odla kidneybönor, det kan de ölänningarna. 

Men det är värre med att tillreda och paketera dem. Jag undrar varför de inte kan göra det också? Men det är tur att i alla fall tyskarna kan det. 

Dessa kommer från Go Green, Lantmännen Cerealia.

Henrik Hemrin

12 mars 2019

Write comment (0 Comments)

Skrynkliga äpplen

I somras var det en väldigt god äppelskörd i mitt föräldrahem i Småland. Massor av äpplen, dock ganska små. Det var en mycket varm och torr sommar. 

Nu har det gått ett halvår sedan skörden. Jag har förvarat mina äpplen svalt. Men inte inte inslagna i tidningspapper, lufttäta plastpåsar eller annat tricks. Bara svalt. 

Nu har de små äpplena blivit ännu mindre och skrynkliga. Lite grann som torkade äpplen. Även om mycket vatten har lämnat så tror jag mycket av näringen har stannat kvar.

Ekonomisk och miljövänlig som jag är, så knaprar jag vidare på de skrynkliga äpplena. Det förlorade vattnet kan jag kompensera med ett glas vatten vid sidan. 

Smask!

Henrik Hemrin

12 mars 2019

Write comment (2 Comments)

Now I have added a Comments extension to this website. So articles in Categories "Business and technical articles" and "Ord & Words" now have a comment feature. I have choosen the CComments extension for this Joomla powered website. So welcome to comment and discuss!


 Nu har jag uppdaterat med en kommentarsmodul för den här websajten. Så artiklar i kategorierna "Business and technical articles och "Ord & Words" har nu kommentarsfunktion. Jag har valt CComments-tillägget för denna Joomla-byggda websajt. Så välkommen att kommentera och diskutera! 

Write comment (0 Comments)

Joomla! logo

launch.joomla.org is a great tool to learn and explore Joomla!

Joomla is a Content Management System (CMS); a software to manage a website. Joomla is an open source software and is totally free to download and use, go to the Joomla website. Also many extensions and templates are free, but also paid versions of exist. Beside the server, domain etc to host the site, it is possible to build a good, modern and advanced web site without any cost, ads or other hidden drawback.

I have been using Joomla for a couple of years. For example I use Joomla for this website, hemrin.com. 

You can try out Joomla for free, without bothering of any installation etc via launch.joomla.org. It only take a few minutes to register! The biggest problem might be to decide upon name for this website. If you want to, you can go on with it as a real website. If you are curious to have your own web site, for personal or business reasons, or the company you work for, I suggest give Joomla a try via launch.joomla.org.

But also for us who have the Joomla based websites release, this free trial is a great tool. I use launch.joomla.org for test and development purposes. For example new extensions I am interested in. Only reading about an extension does not always give a clear view. Instead of installing it on my real web site directly, I can use my playground at launch.joomla.org to do those trials. Great and recommended for all Joomla users! 

Write comment (0 Comments)

Vattenverket i Norsborg [foto: Henrik Hemrin]

Norsborg

Stockholms stads vattenledningsverk på N:s gårds ägor i Botkyrka sn, Stockholms län, mellan Bornsjön och Mälaren; invigt 1904. Gården var 1698 - 1762 boställe för lagmannen i Södermanland och köptes 1778 av J. Liljenkrantz, som uppförde nuv. huvudbyggnaden. 1900 inköptes N. av Stockholms stad. Tätorten Norsborg har 339 inv. (1951). 

Referens: Nordisk familjebok, Fjärde, väsentligt omarbetade och koncentrerade upplagan, Förlagshuset Nordens boktryckeri, Malmö 1954. 

Ja, så beskrev Nordisk familjebok min hemort!

Norsborg sett från tunnelbanan 2018 [foto: Henrik Hemrin]

Write comment (0 Comments)

Göran Ottoson at Görans HiFi in Växjö has developed a glass puck, as weight to hold down the vinyl on the record player. He has developed it together with Skrufs Glasbruk (glassworks) where it is produced. Reference, the article Glasbruk och Växjöföretag i ljudnördigt samarbete in the local newspaper Smålandsposten 13 February 2019. Cool!

Write comment (0 Comments)

Kvittens. Det är sällan man får sådana här i affärer numera.

Det händer att det digitala inte fungerar.

För en liten tid sedan åkte jag SJ2000 mellan Alvesta och Stockholm. Runt Norrköping meddelade Bistron att de hade stängt medan de startade om kassasystemet som inte fungerade. Lite senare meddelande de att de gav upp och Bistron var stängd resten av resan. För egen del hade jag fått mitt kaffe innan dess, så ingen fara på taket för mitt Bistrointag denna resa. Det är inte så länge sedan gången före de också hade kassasystemproblem. Uppenbarligen är systemet inte så robust, tillförlitligt, och skulle jag säga allt för låg tillförlitlighet. Något backup-system med manuell hantering med manuella kvitton - inte ens med kontanter tycks de ha - och jag är osäker på om det ens är tillåtet från myndigheter.

Detta lilla exempel är skrämmande i hur sårbart det är i samhället idag.

Write comment (0 Comments)

Jag var nog i tioårsåldern när en av mina bästa kompisar berättade att hans pappa hade aktier i NK (Nordiska kompaniet). Ja, jag hoppas att jag minns rätt, att NK fanns på börsen på den tiden. Kanske var det där mitt intresse för aktier startade.

Det dröjde sedan många år innan jag köpte min första aktie, eller fond. Det var på den tiden när vi i Sverige hade allemanssparande och allemansfonder - skatteförmånligt sparande som fanns under ett antal år och som jag tror fortfarande påverkar att svenskar relativt ofta har någon form av investering i aktier.

Någonstans i denna tidsepok, i mina tidigare år som arbetare med lön, så gick jag också med i Aktiespararna. Jag har lärt mig en hel del om aktier genom åren tack vare detta medlemsskap.

Jag äger företag!

Ja, det gör jag. Både indirekt genom fonder och som direkt aktieägare. Jag är inte ensam ägare till dessa företag, men jag är en av ägarna!

Att investera i aktier - jag tänker att jag kan se flera skäl till att göra det.

Först, så är en förutsättning att vi i Sverige lever i en marknadsekonomi där privat företagande är en del av samhällsbilden. Man kan förstås avstå från att personligen äga aktier om man ser detta som en helt förkastlig ekonomisk modell.

Ett skäl att äga aktier är att jag har pengar och företag behöver pengar, kapital. Jag lånar ut mina pengar för att hjälpa företagen att finnas till. Det är klart, oftast köper jag ju aktier som någon annan ägt redan tidigare, så företaget har ju redan fått sina pengar från första ägaren till min aktie. Men, nu har jag stafettpinnen att låna ut pengar genom att äga just den aktien.

Vidare, att äga aktier gör jag generellt inte enbart för att vara god, som filantropi. Jag har trots allt ett mål att mitt utlånande också är en investering som förräntar sig, som blir mer värd över tid, överstiger inflationen med en marginal. Utdelning inkluderad. 

För min del har jag genom åren blivit mer attraherad av att behålla samma aktie länge snarare än att hoppa runt. Inte minst av lathet, så kul är det inte att hålla på med aktier att jag vill engagera mig mycket i att leta, köpa, sälja och köpa mest hela tiden. Och det är också svårt att träffa rätt även för heltidsproffs. Förutom när jag behöver sälja för att jag behöver pengarna till annat, så har jag alltså gärna samma aktie långsiktigt, så länge jag tror någorlunda på företaget framåt: Från utsikten för företaget idag - tror jag bolaget går upp eller ner på några års sikt? Det gör också att jag mest är intresserad av bolag som är relativt stabila och trygga, snarare än de som har chans till snabb utveckling. Ingen regel utan undantag förstås.

Trots alla år i Aktiespararna... så är jag dålig på att analysera något djupare innan köp och sälj. P/E-talet och hur börskursen går just nu är i mångt nivån av djupare analys. Men utöver det, så att läsa vad VDn skriver, och något av känslan för marknaden företaget är på, hur de står sig, hur stabil marknaden är med mera finns med i min bedömning. 

Ytterligare aspekter är att det gärna får vara firmor som jag begriper vad de gör. Och så är det värt att fundera på hur de arbetar etiskt, hur nyttig sak/tjänst de producerar med mera relaterat till företagets sociala ansvar - ett område jag framåt gärna skulle vilja titta mer på.

Förutom de kända och trygga bolagen har jag också de senaste åren varit nyfiken på och prövat på en form av crowdfunding, att köpa aktier i små och ofta nystartade svenska bolag, via Pepins. Man behöver inte köpa så mycket, ofta är minimiinvesteringen runt 500 kr. Men här blir det också mer tydligt att äga företag - aktier - är att låna ut mina pengar till något som kan gå bra eller dåligt. Jag har köpt två bolag via Pepins som gått i konkurs: Barista och Kronfönster. Även om konkurserna inte är avslutade, så talar allt för att jag förlorar hela investeringarna i dessa bolag. Nu vet jag att det är betydligt större risk i bolag som finns på Pepins, så jag har ”bara” investerat småbelopp som gör att jag klarar förlusten utan större besvär. Sedan ska jag säga att det finns också investeringar via Pepins som gått bra så här långt, och andra som är för tidiga att säga. Jag ångrar absolut inte att jag investerat i bolag via Pepins. Jag vill förstås inte göra förluster. Men det är spännande med små bolag, med ibland nya idéer, man kommer nära dessa företag, en del spännande entreprenörer, med mera. Varje bolag på Pepins har kanske från några hundra till max några tusen aktieägare. Men ägande i bolag som konkursar sätter fingret på ett personligt plan vad aktier är.

Henrik Hemrin
12 januari 2019

Write comment (0 Comments)

Värendsbygder 2018

Traditionsenligt kom Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok Värendsbygder hem till medlemmarna ett par dagar före jul också i år. Mina föräldrars respektive hemsocknar, Mistelås och Slätthög, ingår i Norra Allbo. Och även om jag aldrig själv bott i Norra Allbo, så har jag ju varit där mycket och har en nära relation till Norra Allbo. Det ligger också nära Växjö som jag kommer ifrån.  

Värendsbygder 2018 blev sålunda julläsning för mig detta år.

Jag tror den första artikeln, Lokstallarna i Alvesta, är den jag gillar mest i årets bok. Tåg är fascinerande, och som ingenjör är teknik intressant. Och även om jag inte varit i lokstallarna själv, så är området bekant från otaliga tågresor. 

En annan, lite udda artikel, som var intressant var den om ikonmåleri; "Jag målar 'Fönster mot himlen'". Udda, med det menar jag att den inte är direkt hembygdshistoria varken ung eller gammal. Men hur som helst, så tyckte jag om att läsa den. 

Artikeln "Farmor Ninas bakgrund och liv i Moheda" handlar bland annat om fabriken för tillverkning av spånkoffertar (stickekoffertar) som fanns förr i Moheda, och jag funderar om några sådana finns eller funnits i min släkts ägo. Jag har också funderat utifrån beskrivningen vilket hus i Moheda som hon bodde i liksom fabriken låg, men jag har inte klurat ut det än. 

Att läsa om Verner Lindblom var också intressant; "Från barndomens rike till rikets barndom". Jag minns när han var med och tävlade i TV, minns jag rätt hette en tävling "Långdansen" ledd av Lennart Hyland. 

Sen fanns det ett gäng artiklar till, skrivna av olika personer. Olika grad av intressant läsning för mig, men jag gillar att läsa allt och få inblick i olika ämnen, olika tidsepoker, olika livsöden, levnadssätt, saker och natur! 

Förr om åren har boken innehållit en medlemsförteckning. Den saknades i år. Jag misstänker att GDPR ligger bakom detta. Jag förstår i så fall beslutet, men kan ändå sakna att kolla in vilka andra bekanta som har boken. 

Medlemsavgiften är 150 kr per år, och då ingår årsboken. Riktigt prisvärt medlemsskap!

Henrik Hemrin

29 december 2018

Write comment (0 Comments)