Är det underhållande att underhålla det som inte skulle behöva underhållas?

De senaste 10-15 åren har flera kontorsbyggnader i Kista fått målarfärg eller någon beläggning som även döljer teglets struktur. Oftast i någon ljus färg. Jag har sett samma på flera villor. Någon gång med träpanel utanpå - då kanske man passat på att isolera.

Teglet som är i princip underhållsfritt de närmaste hundra åren får beklädnad som behöver underhållas.

Med mina ekonomiska småländska rötter så tänker jag att förutom arbetet så måste det vara en ekonomisk kostnad. Liksom miljökostnad.

Men det kanske är underhållande.

Henrik Hemrin

3 mars 2021

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap