Kooperativa i Norra Botkyrka

Kooperativa, och då menar jag alltså KF Kooperativa förbundet, det som mest är känt som Coop idag, har på flera sätt förändrats mycket genom åren. Kooperationen (KF) var stora när miljonområdet Norra Botkyrka var ungt. Jag har reflekterat hur de utvecklats i Norra Botkyrka. Eller hur de avvecklats speglar mer riktningen på förändringen. Liknande förändring, subjektivt utan att jag fastställt med att leta fram fakta, har skett landet runt.

1983 kom jag till Norra Botkyrka. Hallunda torg som Hallunda centrum kallades på den tiden var relativt nybyggt men fullt igång. Det tidigare tillfälliga barackliknande centrumet ett par hundra meter mot Norsborg, på den plats där idag Folkets hus och Riksteatern ligger, fanns fortfarande kvar men inhyste nu ABF. I stora drag såg Hallunda torg ut när jag kom så som det ser ut idag, även om det förstås byggts om väldigt mycket inuti och en total förändring av affärer.

Jag försöker rannsaka miitt minne om den kooperativa affären i Hallunda hette Konsum eller Domus. Den var i stort stor som ett Domusvaruhus, men jag undrar ändå om det inte kallades Konsum. Jag skriver Konsum tills vidare. Den var i alla fall stor i ytan och var som ett mindre Domusvaruhus. Vilket betyder att det fanns inte bara mat där. Utan vad jag minns fanns där saker som skor, skivor, leksaker och diverse annat. En tid fanns det ett café inne i butiken. Jag minns att man ibland kunde bli smått irriterad över att när en annan affär i centrumet öppnade eller ändrade sitt utbud så kunde Konsum med sin storlek försöka konkurrera ut dem genom att sälja liknande utbud inne i sitt varuhus. Detta sistnämnda har jag inget direkt belägg för, men det var lite av känslan och säger något om hur stort och självklart Konsum var på Hallunda torg.

Det fanns ytterligare en mataffär till på Hallunda torg; Metro. Det var en renodlad mataffär. Om mitt minne stämmer tillhörde Metro liksom Vivo, den sfär som nu går under namnet Axfood.

Apropå Vivo, så var mataffären i Norsborgs centrum relativt stor och den var ansluten till Vivo och hade namnet Handelsboden. Handelsboden var väldigt tidiga med att ha streckkodsläsare i kassadisken. Det kan inte varit många affärer i Sverige som var tidigare.

Om vi lämnar Hallunda-Norsborg för en stund och och cyklar till Fittja så fanns där vid denna tid ett stort Obs!-varuhus, med ett Obs! Bygg & Bo på nedre plan. Inte minst året jag bodde i Fittja handlade jag ofta där; jag sneddade över Forvägen och Botkyrkaleden och så gick jag nog "bakom" OK-macken och vips var jag framme vid OBS!-parkeringen. Det var väldigt nära när jag bodde på Forvägen. Apropå bakom OK-macken, så låg där ett ensamt bostadshus där, lite inklämt i skogen mellan Botkyrkaleden och OK-macken, och E4an ett hundratal meter bakom ryggen med lite skog emellan. Med mina luddiga minnen så var det väl en gångväg fram till det huset och en stig bortot Obs! som jag gick på. Jag tror det bodde en äldre ensam dam i det huset då, Men om det riktigt fanns en bilväg fram är oklart. Jag har tänkt flera gånger att jag ska gå runt och titta där efter spår. Vad jag förstår så måste det huset rivits när de nya husen runt OK (OKQ8 numera) byggdes. Den rivningen och byggnationen var långt efter jag flyttade från Fittja. Är det någon som minns det huset och vet något om dess historia och öde?

Nåväl, det var på Obs! i Fittja som jag blev medlem i kooperationen. Man fick betala ett insatskapital, precis som i andra kooperativa ägarformer. Jag minns inte beloppet, men det var typ 5-20 kr i insats. Jag vet inte om det är så om man blir medlem idag i Coop.

Som sagt, Coop var stort. Man gick in i högerkanten av butiken. Strax utanför, lite mer åt höger, fanns hissar ner till byggmarknaden. Väl inne i butiken fanns på högersidan, alltså mot söder, en restaurang. Obs! i Fittja var en stor butik, med mat och allt annat man behövde. Förutom möbler. Bensin och dylikt fanns i närbelägna besläktade OK-macken. Med besläktad menar jag att OK också är en kooperation.

Om man tar sig över gränsen från Botkyrka till Huddinge, så ett par hundra meter österut på andra sidan Fittjaviken i Masmo låg Obs! Interiör; ett möbelvaruhus i två våningar. Också här fanns en restaurang. En byggnad som är byggd som en triangel. Obs! Interiör var lite som IKEA lite längre bort i Kungens kurva, fast mindre, något dyrare och något bättre kvalitet.

Och ett par hundra meter norrut från Obs! och Obs! Interiör, på andra sidan E4an, låg kooperationens fabrik för läsk och öl; Wårby bryggerier.

En dag, måste väl varit på 2000-talet, så annonserade byggvaruhuset Hornbach att de skulle öppna i Fittja, granne med Obs! Hornbach, med gamle fotbollslegendaren Ronnie Hellström involverad i svenska etableringen av den tyska kedjan. Det tog inte många dagar efter nyheten förrän Bygg & Bo kastade in handduken och stängde. Jag minns inte om detta hände först eller om den stora ombyggnaden av själva stormarknaden skedde först. De bytte nog namn på stormarknaden också till något mer coopigt. Från att varit "folkets stormarknad" med relativt enkla lokaler, så gjorde man om sig till en elegant affär, med fina hyllor, delikatesser, små matställen inne i butiken med mera. Det kändes som man vände sig mer till en annan kundgrupp än de som bodde närmast - och för all del hade alltid folk åkt långväga till stormarknaden. Det gick väl inte så jättebra utan snarast dåligt med detta koncept för det blev inte speciellt långlivat. Som jag minns, så övergav man det steg för steg och blev mer och mer en vanligare slags Coop-butik i större format, och som jag har för mig krympte ytan allteftersom.

Nu är det flera år sedan den kooperativa stormarknaden stängde helt i Fittja. Liksom Obs! Interiör i Fittja. Och det är många år sedan Wårby bryggerier såldes till Spendrups, som sedermera har stängt fabriken.

Åter till Hallunda. Även här gick det sämre för den stora Konsumbutiken som var ett mindre varuhus. Minnet sviktar, men jag tror man minskade ytan och sortimentet i omgångar. Så småningom byggde man om rejält och blev en renodlad Konsum/Coop matbutik. Det måste ändå varit under några år som den levde och fungerade. Men vid den här tiden hade kooperativa generellt, är min uppfattning, blivit dyrare i förhållande till andra matkedjor. Det självklara bandet mellan att "arbetare" var medlemmar och handlade hos kooperationen försvann också mer och mer. Nu är det många år sedan Coop-Konsum i Hallunda försvann. Ett litet sido-minne är från när Konsum minskade sin lokalyta, så övertogs delar av deras tidigare lokaler av en kyrka, innan kyrkan byggde egen lokal. Och åtminstone somliga kallade den för Konsumkyrkan, och då visste man vilken kyrka man menade.

Norsborg centrum har vad jag vet aldrig haft något kooperativt. Men om jag minns rätt, före min tid i området, så var den tidigare affären i gamla Norsborg vid Norsborgs vattenverk, en Konsumbutik.

Slutligen Alby, där minns jag inte någon kooperativ verksamhet.

Från att det kooperativa varit högst verksamt i Norra Botkyrka och dess närhet, så är numera allt borta sedan många år (OK som är en annan kooperation undantaget). Minnet flagnar, den som vet något får gärna korrigera eller komplettera mig.

Henrik Hemrin

26 juli 2021

 

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap