En liten vardagsmiljö-klimatfunderingsfråga:

Antagande: Jag dristar mig att säga att i gemen så tvättar vi svenskar både våra kläder och våra kroppar mer ofta än vad som är medicinskt befogat. Jag har inga siffror, men om vi tex duschade varannan vecka och på liknande vis drog ner klädtvättandet, så skulle det minska energikonsumtionen och andra miljö-och klimatbelastningar.

Fundering: Hur skulle svenska samhället komma att acceptera om vi lite till mans när vi är bland folk luktade lite mer från kropp och käder, lite kladdigare hår, lite smutsigare kläder? Utan att vi för den skull sjunkit ner till riktiga lodisar.

Henrik Hemrin

30 september 2021

Comments powered by CComment