På Alvesta järnvägsstation kan man köpa böcker från Antikvariatet Bokpärlan. Sommaren 2019. [foto: Henrik Hemrin]

Boklåda från antikvariatet med självservice på järnvägsstationen / Help yourself at the railway station with a book from the second-hand bookshop

Alvesta järnvägsstation är en stor klassisk järnvägsstation. Och den används faktiskt som järnvägsstation även nu. En trappa upp i den stora gamla vänthallen finns nu en utställningshall för konst od. Och innanför den så ligger det ganska stora Antikvariat Bokpärlan. På markplanet i gången mellan väntsal och spåren så har antikvariatet en del böcker för självservice. Fotot är från ett besök under sommaren 2019. Kul med detta kulturella inslag på stationen! 

Alvesta railway station is a big old classic railway station. Actually still used as railway station. Upstairs in the big old waiting room is now an exhibition hall for art etc. Pass the exhibitionhall and you reach the relatively big second-hand bookstore Antikvariatet Bokpärlan. They have a few books to buy in a self-service at the entrance floor, in the passway between waiting room and the tracks. The photo is from a visit summer 2019. Nice with this cultural element at the station! 

Henrik Hemrin

2 augusti 2019

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap