Jag smakar på ordet förkraft.

Det är ett ord som inte finns i Svenska akademiens ordböcker. En snabb sökning på internet mha DuckDuckGo ger några enstaka träffar. De flesta är i tekniskt sammanhang och så finns det en artikel i tidskriften Korsväg 1-2011 om mission där ordet ska finnas, men jag hittar det inte på sidan.

Mitt ordsmakande börjar i att jag tänker på Motkraft.

Ett ord som bland annat använts för ett projekt i Equmeniakyrkan Hallunda (Hallundakyrkan) 1994 - 2001: "Utgångsläget var "Arbetslösheten är inte ett tillstånd utan en process, nästan alltid negativ. Låt oss skapa en MOTKRAFT mot den.""

SO Svensk ordbok beskriver motkraft: "vanligen bildligt (positiv) kraft som mot­verkar annan kraft."

Motkraft är alltså något gott, något som ska motverka något dåligt.

När jag smakar på ordet förkraft så gör jag det utifrån ungefär samma betydelse som motkraft har. Men att jag i tanken fokuserar motkraften på den positiva kraften och minskar risken för fokus på den negativa kraft som behöver en motkraft. Eller i sammanhang där det helt enkelt behövs en god kraft.

Förkraft. En kraft för att verka för det goda.

 

Henrik Hemrin

31 december 2023

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap