Jag kom att tänka på ett uttryck som jag har med mig från uppväxten, som går ut på "att inte låta maten förfaras". Att se till så mat äts upp och inte behöver slängas.

Jag kollar order förfaras i SAOL: gå förlorad, fördärvas.

Och i SO: bli oanvändbar särsk. om matvara, på grund av olämplig förvaring.

Det viktiga i att vårda maten som vi lever av. Förmodligen sprunget i en tid när det inte var ett överflöd av mat som nu när jag skulle kunna slänga mycket mat och ändå överleva utan problem.

Att inte låta mat förfaras speglar mitt förhållningssätt till mat. Självklart är jag inte felfri.

Henrik Hemrin

26 augusti 2022

Comments powered by CComment