Now I have added a Comments extension to this website. So articles in Categories "Business and technical articles" and "Ord & Words" now have a comment feature. I have choosen the CComments extension for this Joomla powered website. So welcome to comment and discuss!


 Nu har jag uppdaterat med en kommentarsmodul för den här websajten. Så artiklar i kategorierna "Business and technical articles och "Ord & Words" har nu kommentarsfunktion. Jag har valt CComments-tillägget för denna Joomla-byggda websajt. Så välkommen att kommentera och diskutera! 

Comments powered by CComment