Kursutveckling för Alvestaglass Lohilo Foods under dess tid på Pepins market [källa: www.pepins.com]

28 september – 13 oktober 2020 pågår nyemission i Lohilo Foods inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Läs officiella informationen här

Lohilo Foods hette tidigare Alvestaglass. De bytte namn för ett tag sedan när verksamheten breddats och namnet Alvestaglass inte speglar helheten. Glassen som heter Alvestaglass finns kvar som en egentillverkad produktfamilj i företaget. Alvestaglass (och numera Lohilo Foods) har sedan många år för övrigt haft sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Växjö, som är grannkommun till Alvesta. 

Lohilo (då under namnet Alvestaglass, använder Lohilo nedan oavsett vad bolaget hette vid det aktuella tillfället)) listades på Pepins Market 2016 för att ta in kapital. Pepins fungerar som en slags crowdfunding där även privatpersoner med små investeringar (typ från några tusenlappar) kan vara med och investera i oftast nya, små bolag som vill bredda sin ägarbas och ta in kapital. När man har blivit aktieägare i Lohilo genom Pepins, så har man egentligen köpt aktier i ett separat holdingbolag; Alvestaglass Partners Sweden AB, som i sin tur är en av ägarna till Lohilo. Nu inför introduktionen på Nasdaq First North Growth Market har dessa aktier "omvandlats" till aktier direkt i Lohilo. Dessa aktier kommer alltså att vara en del av de vanliga aktierna som kommer att kunna handlas på Nasdaq First North Growth Market. 

När emissionen på Pepins gjordes funderade jag fram och tillbaka på att investera. Men Pepins var nytt, Alvestaglass kände jag heller inte till så mycket, och medan jag funderade så blev det fulltecknat... Ett år senare köpte jag dock några aktier i Lohilo på Pepins Market. Jag har för mig kursen hade fördubblats sedan introduktionen. Dock har den fortsatt att gå upp lite till sedan jag köpte mina aktier. 

För några år sedan hade Pepins en träff vid sitt huvudkontor i Nacka där vi som hade aktier i något av deras bolag var inbjudna till en träff med ett antal av dessa bolag. Då småpratade jag en del med Lohilos VD och tillika en av grundarna Richard Hertvig; jag minns att vi pratade om material och design av förpackningen av Alvestaglass. Och deras glassmästare Dan Isaksson, också medgrundare, bjöd mig på Alvestaglass. Sådana träffar och minnen gör känslan för företaget närmare och personligare. 

Även om företaget expanderat rejält under dessa år, så vill de nu ta ännu ett skutt genom en ny emission. Man vill både utöka sin marknad och utveckla produkter. 

Förutom denna allmänna emission så tar man också in pengar från några investerare: "Inför genomförandet har Erik Selin, Santhe Dahl och Erik Dahl tecknat aktier i en riktad nyemission för cirka 20 miljoner kronor." Erik Selin, fastighetsinvesterare, Balders, Santhe Dahl den tidigare VDn och huvudägaren i träföräldingsföretaget VIDA (med säte i Alvesta), och Erik Dahl är vad jag antar samme Erik som är vice VD på VIDA. Santhe är för övrigt bördig från Hössjö by, samma by som min mormor. Det publika erbjudandet ger cirka 10 miljoner vid fullteckning. Källa: Artikel i Smålandsposten 30 september 2020.

Under de här åren som gått sedan expansionen med hjälp av Pepins, så har Lohilo bland annat ingått ett distributionsavtal med Häagen-Dazs. En annan ny produkt är proteinglass. Och sedan har man också expanderat med andra livsmedel såsom funktionella drycker och proteinbars. För att nämna några saker som hänt. 

Det här med nyemission är klurigt. Det är för all del all aktiehandel. Teckningskursen är satt till 22 kr. Den senaste betalkursen på Pepins Market var 18 kr. Handel på Pepins Market är avslutad, nästa handel kommer att vara på Nasdaq First North Growth Market i slutet av oktober. Och nu sedan handeln på Pepins Market är det alltså ovanpå detta en utspädning av aktiekapitalet med fler aktier på 30 miljoner, om jag begriper rätt. 

Så är det vettigt att teckna sig? Jag kommer förstås inte ge något klart svar eller rekommendation. Det jag skriver i den här artikeln på min egna hemsida är bara lite blandade personliga tankar som privatperson, skrivet utan något som helst ansvar för vad du som läser möjligen gör eller inte gör efter att ha läst detta. 

Lohilo är fortfarande ett litet bolag. Nasdaq First North Growth Market är en handelsplats för tillväxtbolag, där det inte är samma kontroll och krav som över bolag på de stora handelsplatserna. Det här med att bolag expanderar, det är ett kritiskt läge. Man får ställa sig frågan om expansionen som Lohilo tänker göra verkligen kommer att fungera. Jag tänker att glass, det har man gammal kompetens för. Och numera för lite fler produkter. Distributionskompetens ingår också i Lohilos kopetensportfölj idag. Men det är nog ändå en viss expansion med produkter där man idag inte har kompetens som planeras. Så det är inte orimligt att tro att det gäller att man lyckas anställa personer som kan göra de produktutvecklingar som behövs. Kanske maskiner med mera behöver införskaffas som är dyra eller svåra att trimma in. Liksom marknadsfolk som kan hantera marknadsexpansion. Viss nyrekrytering av nyckelkompetenser har nyligen gjorts inför börsintroduktionen, men någon direkt egen koll på vad de kan och det innebär vet jag inte. 

Jag tror att när man sätter en introduktionskurs rent generellt, i det här fallet 22 kr, så tror jag att man gärna sätter den lite i det övre spannet av vad man räknar är rimligt att investerare vill betala. Och min känsla är att det inte är ovanligt att kursen sjunker efter introduktion, möjligen efter en snabb höjning först. Dessa saker, om kurssättning och tidigare rörelse har jag inte kollat upp någon statistik på, det är bara min känsla och subjektiva minne. Lyckas satsningarna som Lohilo planerar att göra hyggligt, så tänker jag ändå att på ett antal års sikt så är det inte orimligt att kursen är högre än 22 kr. Kanske kan man köpa billigare om ett litet tag. Samtidigt är en nyemission, börsintroduktion, rolig att vara med i från början. Lite som en galapremiär är speciell, även om det är samma föreställning på efterföljande föreställningar (inte för att jag går på galapremiärer, men jag gissar det känns så). 

För egen del är Lohilo intressant utifrån strategin jag skrev om i Aktier att äga i min hood. Även om Lohilo inte ligger på gångavstånd från uppväxthemmet, så går det att cykla dit. Och lite längre har det blivit sedan de flyttade ut till Öjaby i närheten av flygplatsen. Apropå att äga aktier i min hood, så väntar jag för övrigt ännu på att det ska dyka upp något i Norsborgstrakten! Det här med att små bolag verkligen kan bli en brakförlust, det skrev jag om i Historien om aktien som blev till grus. Den artikeln handlade om företaget Barista som tog in kapital via Pepins, men senare konkursade. Ett annat företag som tog in pengar via Pepins var Växjöbaserade Kronfönster: De var innan introduktionen ett företag som gick runt, etablerat, men expanderade med fler fönsterprodukter, ny fabrik med mera, och allt detta blev mer krävande än de kalkylerat och konkurs blev resultatet (Kronfönster finns ännu, men omstartat med ny ägare som köpte delar av konkursboet). 

Ska man köpa aktier nu i denna nyemission måste man köpa för minst 5500 kr. Jag har som sagt en liten post sedan tidigare, och den har jag ingen annan strategi för än att behålla. Jag har inte bestämt mig om jag ska satsa mer av mina besparingar i Lohilo nu vid nyintroduktionen eller ej. 

Första handelsdagen

Inte bara jag, utan också Affärsvärlden skrev en artikel inför nyemissionen, 9 oktober 2020: En glassig notering. Affärsvärlden landade i köprekommendation, men hade vissa reservationer.

Nyemissionen blev kraftigt övertecknad, meddelade Lohilo i sitt pressmeddelande den 15 oktober 2020: LOHILO Foods nyemission inför notering kraftigt övertecknad.

Så, idag den 26 oktober 2020 var det den första handelsdagen på Nasdaq First North Growth Market, efter nyemissionen och den samtida flytten från Pepins handelsplats. Så hur gick då första dagen? Jo, de som ägde aktier inför noteringen, de har fått se en kraftig uppgång första dagen. Kursen slutade på 27,145 kr, att jämföra med teckningskursen 22 kr.

Lohilo kursutveckling dag 1 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market [bild hämtad från: http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE206100&symbol=LOHILO&name=Lohilo%20Foods]

Efter fyra veckors handel

Nu har det gått fyra veckor sedan Lohilo Foods börsintroducerades på Nasdaq First North Growth Market. Den första dagen gick bra; då steg aktien från introduktionskursen på 22 kr till över 27 kr. Och innan introduktionen var sista handelskursen 18 kr på Pepins Market.

Första handelsdagen var som jag minns det i en turburelent nedåtgående period på stora Stockholmsbörsen på grund av pandemiosäkerhet. Och trots det så gick Lohilo bra.

Nu har då de fyra första kursveckorna avslutats. Och, även med vissa nedåtrörelser så har Lohilo verkligen gått uppåt under dessa veckor. Inte minst de senaste dagarna. Kursen är nu uppe på 36,70! Stockholmsbörsen har under samma period gått bra.

Jag måste säga att jag är förvånad att aktien gått såpass bra. Visst kunde jag tänka mig att den skulle stiga, men knappast så mycket. Å andra sidan har också hela Stockholmsbörsen stigit mycket nu trots bistra pandemitider; jag skulle inte gissat att den heller skulle gå så bra nu och inte minst efter stora nergången tidigare i höst.

När jag tittar vad som hänt, så har Lohilo i pressrelease meddelat om en ny marknadschef och idag om en ny försäljningschef. Det har så långt jag ser inte kommit någon ny finansiell rapport. Jag vet inte om de nya namnen säger något till de kunniga. Dock kan man säga att nyemissionen inför börsintroduktionen bland annat skulle användas för marknadsföring, så dessa nyrekryteringar visar att företaget har satt igång med det man sagt man ska göra.

Jag har funderat mer på företaget, produkter och målgrupp. Lohilo Foods började med Alvestaglass. Traditionell glass på burk med ett fokus på kvalitet. Den verksamheten har tuggat på och gått framåt. Här torde målgruppen vara vanliga människor som handlar sin mat i vanliga mataffärer. De har också köpt upp fler glassmärken liksom distributionsavtalet med Häagen-Dazs som tycks framgångsrikt. För en tid sedan började de utveckla proteinglass, som kanske har en något annan målgrupp. Sedan har funktionsdryck, proteinbars, tuggummi och chips tillkommit. De talar om functional foods. Och proteinglassen kanske var första steget mot den nya målgruppen som jag förstår som träningsaktiva yngre personer med ett fokus på de kvinnliga. På något vis tycker jag deras traditionella glass och deras nya produkter har lite olika målgrupper. Och andra sidan kan det vara bra att ha mer än ett ben att stå på. Traditionell glass är förmodligen en bra bas att stå på - glass kommer att bestå och har man en glass som många köper så har man en trygg grund. Jag minns också att de sagt att burkglass, som Alvestaglass är, inte är så väderkänsligt som pinnglass. Expansionen utomlands har börjat, återstår att se om det går så bra som de hoppas.

Förmodligen kommer resultaträkningen vara sådär ett tag framöver eftersom de är i en marknadsförings- och expansionsfas. Jag vågar inte gissa hur aktien kommer att gå framöver.

Lohilo kursutveckling efter fyra veckor 2020-11-20 på Nasdaq First North Growth Market [bild hämtad från: http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE206100]

Henrik Hemrin

4 oktober 2020

Uppdaterad 26 oktober 2020 med kapitlet Första handelsdagen

Uppdaterad 20 november med kapitlet Efter fyra veckors handel

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap