Barista kursutveckling [källa: Pepins.com]

Kaffe! Barista! Den svenska cafékedjan Barista hade funnits ett tag. De hade haft sina turer. De gick med förlust. Nu är det hösten 2016. Grundaren har återvänt till företaget som VD för att få det på fötter igen. Det behövdes mer kapital för att vända runt skutan. Ovan sagt med viss reservation för att jag minns fel i detaljer.

Genom att bli delägare, aktieägare, i Barista Partners som i sin tur var delägare i Barista, så blev jag en av delägarna i cafékedjan Barista. 

Denna finansiering genom Barista Partners är en slags crowdfunding som Pepins tillhandahåller. Det ger en möjlighet även för privatpersoner att med små insatser vara med tidigt i intressanta bolag, långt innan de eventuellt når en större omsättning. Pepins har liknande koncept för andra företag. Typiskt är minsta belopp att köpa aktier för 500 kr vid dessa crowdfundingintroduktioner. Pepins har också en marknadsplats för aktiehandel, och forum för delägare och kontakt med företagen. 

Baristas profil var lite intressant med sitt FairTrade-koncept, där de skiljde sig från andra cafékedjor i landet. Barista hade också ett Stammiskort där Barista bidrog till FNs kampanj "Skolmat blir kunskap" när man betalade med Stammiskortet. 
Som delägare fick jag ett antal Stammiskort laddade med ett belopp att fika för.

I april 2017 kom meddelandet från Pepins att styrelsen enats att VDs ska sluta med omedelbar verkan. Hösten 2017 beslutade styrelsen om att ansöka om företagsrekonstruktion. 

Jag använde några av mina Stammiskort på Barista. Men någonstans här under kristiden så upphörde de att gälla efter något beslut av bolaget. Upptäckte jag försent, så de blev värdelösa. 

I april 2018 begärdes Barista i konkurs. Den 11 december 2019, ca tre år efter bildandet, så höll Barista Partners sitt sista årsmöte och Likvidatorn la fram sin slutredovisning. En skifteslikvid betalades sedan ut på 8 öre per aktie till aktieägarna i Barista Pertners. Aktien vid introduktionen kostade 20 kr. 

Att låna ut pengar, att bli delägare i bolag genom att bli aktieägare, är en risk och möjlighet. Bolag kan gå i konkurs. Barista är ett exempel på ett delägande som blev till sand i stället för till guld. När man investerar i aktier ska man vara medveten om denna risk. Att köpa unga småbolag som Barista är en högre risk. Jag var medveten om detta. Jag investerade bara ett litet belopp, ett belopp som jag kunde riskera "utan problem".

Jag har gjort flera spännande affärer inom Pepins koncept med crowdfunding och handelsplats för att köpa och sälja. Några dåliga affärer. Någon riktigt bra. Några för tidigt att säga. Några okej eller lovande. Sagt efter enstaka år - aktier är bäst att om möjligt att behålla långsiktigt, och kanske ett eller annat av dessa små och unga bolag har utvecklat sig bra de närmaste tio - tjugo åren. Denna typ av små, onoterade bolag, är betydligt större risk att investera i än de stora drakarna på Stockholmsbörsen. Därför har jag bara investerat "småpengar" i de onoterade bolagen. 

Självklart är det bra att försöka ta lärdom både varför ett bolag går bra och dåligt, eller uruselt som i detta fall. Kanske borde jag anat något redan i prospektet för denna investering. Kanske borde jag som inte är så kunnig i att läsa finansiella prospekt inte alls investera i denna typ av bolag, eller åtminstone kunna göra en bättre finansiell beräkning av kurs kontra tillgångar, risker och potential. Kanske hade det inte hjälpt, det kan behövas mer kunskap än den som man kan få i prospektet. Och kanske jag inte hade kunnat förutse ändå. Lite  funderingar har jag om detta fall, men de behåller jag för mig själv. En påminnelse gav det i alla fall att aktier är ägande i bolag, och det är ingen naturlag att varken ett bolag eller dess aktie går bra.

Även stora drakar kan förstås gå i konkurs. Men risken är mindre. Dock kan kurserna falla rejält även i stora drakar. Det är aldrig bra att spara för mycket i ett bolag, utan man bör spara i flera bolag. Och gärna köpa vid flera olika tillfällen. Gärna återinvestera utdelningen - till exempel Aktieinvest har ett enkelt automatiskt sätt att återinvestera. Och gärna i bolag jag själv tror på och som jag tycker är bra och nyttiga. 

Att vara aktieägare är att vara delägare i företaget. Med mina pengar som insats. 

Henrik Hemrin

3 januari 2020

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap