Organisera fotolivet!

Det är enkelt och roligt att fotografera digitalt. Det är också roligt att titta på bilderna jag tagit. Både de digitalt fotograferade och analoga som digitaliserats. Och att hitta de bilderna jag just nu vill titta på.

Jag har sedan många år använt ett katalogprogram (DAM, Digital Asset Manager) för att titta, hitta och beskriva mina bilder. I många år har jag använt Adobe Photoshop Elements Organizer för detta. Faktiskt ända sedan det var ett fristående program som hette Adobe Album.

Jag använder för närvarande Photoshop Elements 14 (PSE14), en version som numera har några år på nacken. Jag använder den på macOS, men den finns också för Microsoft Windows.

Sedan några år fungerar inte geotaggningsfunktionen i programmet vilket har att göra med någon förändring som Google gjort. Adobes lösning finns implementerad i senare utgåvor av PSE, men de har inte gett någon fix i min gamla version. Utöver geotaggningsproblemet så har mitt PSE14 en tendens att rätt ofta krascha utan synbar anledning. Jag har inte försökt gå till botten för att se om kraschem går att lösa utan jag har med dessa problem sett att jag behöver förnya katalogprogram.

Photoshop Elements är bra. Katalogprogrammet fungerar bra och det finns också bra med redigeringsmöjligheter. PSE ser jag som ett kompetent budgetalternativ som kombinerar Lightroom Classic (LrC) och Photoshop. Ändå har jag tvekat att köpa ny version och fortsätta med PSE.

Ett uppenbart alternativ är det närbesläktade Lightroom Classic (och molnversionen Lightroom, Lr) från samma företag Adobe. LrC måste anses som ett klart mer kompetent program för katalogarbete, men saknar "Photoshop-delen" (men raw-konvertering mm finns). Numera skiljer sig betalningsmodellerna åt: Photoshop Elements köps och ny utgåva kommer i stort en gång om året, men den man har äger man och går att använda så länge den fungerar med ens operativsystem. LrC och Lr däremot prenumererar man på. Programmen finns för Microsoft Windows och Apple macOS.

Även om ovanstående program är bra, så har jag bestämt mig att pröva ett helt annat program: digiKam (dK).

Men varför just digiKam?

Ett första skäl till att jag vill byta till digiKam är att det förutom Windows och macOS även finns för Linux-baserade operativsystem. Jag har under de senaste åren gått mer och mer mot att använda Linuxbaserade operativsystem (för närvarande främst Linux Mint) och siktar för på att använda Linux som mitt huvudalternativ.

Nästa aspekt som skiljer digiKam från de andra ovan är att det är ett fritt program med öppen källkod (Free Open Source Software, FOSS). Det betyder alltså att koden till programmet är öppen och att det är helt gratis att använda programmet. Utvecklarna uppmuntrar och önskar att användare donerar pengar till utvecklingen av programmet.

digiKam är ett "komplett" fotoprogram, från import, via katalog och bearbetning till export. Det är mest känt och prisat för sin katalogdel och kan alltså användas som enda program eller i kombination med andra fotoprogram.

En viktig funktion som digiKam har, liksom PSE och LrC, är ansiktstaggning. Detta saknar en hel del andra katalogprogram. DigiKam har inte bara manuell ansiktstaggning utan den kan också skanna bilder för ansikten och lära sig känna igen och föreslå personer baserat på andra bilder i det egna biblioteket.

DigiKam använder sig av databaser och man kan efter eget önskemål komplettera med att skriva till filer eller sidovagnsfiler, eller bäggedera. Allt traditionellt med taggar, flaggor osv finns, liksom möjlighet att editera EXIF och liknande. Det har bra sök- och filterfunktioner, flera olika vyer med mera. Över huvud taget är dK väldigt omfångsrikt i funktioner och inställningar. Det finns ett bra och aktivt användarforum i form av e-postlista som fungerar väldigt bra och där även huvudutvecklarna är synnerligen aktiva att svara. System för att rapportera in buggar och förbättringsförslag finns också.

Första steget: Förbereda Photoshop Elements

Jag passar på att göra diverse städjobb, som att rensa en del dubletter, gå igenom datum för analoga bilder, fixa lite med taggar osv. Jag tar även bort några testkataloger och dess bilder.

Sedan gör jag några underhållsjobbskörningar som finns i PSE:

 • Reconnect All missing files
 • Catalog Manager: Optimize
 • Catalog Manager: Repair
 • Save Metadata to File
 • Backup!!! Förutom backup inifårn programmet gör jag även backup av bilder separat, både de som är i katalogerna och övriga.

PSE: Save Metadata to File

Save Metadata to File förtjänar en del extra ord.

PSE hanterar normalt taggar och allt annat i sin egna interna databas. Men man kan också skriva metadata till fil. Med fil menas antingen själva bildfilen respektive för råformat till en sidovagnsfil (.xmp).

När det gäller att exportera metadata har Elements verkligen sina brister. Både när det gäller att spara metadata till fil liksom att läsa metadata från fil (när man hämtar in bild från annant program). Jag vet inte, men jag misstänker att Adobe vill begränsa funktionerna så att det finns anledning att välja bättre och mer lönsamma program.

Ett stort problemområde gäller ansiktstaggning; alltså där man har en tagg med personnamn som samtidigt är kopplat till en area (koordinater) i bilden. Det går utmärkt att göra detta i programmet men Elements har helt enkelt inte funktion för att exportera denna koordinatinformation utan bara i form av taggar, och kan heller inte importera den. Det gäller så långt jag undersökt även nyare versioner (åtminstone inklusive Photoshop Elements 2022 version 20; PSE20).

Ett annat metadataproblem som jag kom att bli varse gäller datumangivelser för analoga bilder där jag saknar exakta klock-och datumuppgifter. PSE har funktion för att hantera detta, men det tycks vara en intern databaslösning. Men mer om detta senare.

Det finns en lösning för problemet med ansiktstaggar som jag undersökt och testat i förväg med en fotokompis. Nämligen lösningen att gå via Lightroom Classic. LrC har betydligt bättre förmåga att såväl exportera som importera metadata än vad Photoshop Elements har.

Detta gör för övrigt att min Save Metadata to File från PSE egentligen var onödig, inser jag.

Andra steget: Omvägen genom Lightroom Classic

PSE är liksom LrC en stängd programvara, så externa program kan inte läsa dess databas eftersom det är hemligt hur den är uppbyggd i koden. Men LrC från samma tillverkare Adobe kan läsa PSEs databas!

Så jag installerade LrC och importerade katalogerna från PSE14. Det går att använda LrC en kortare provperiod utan kostnad.
Katalogimporten gick bra och ansiktstaggar inklusive koordinater kom med.

Dock upptäckte jag att LrC inte har möjligheten att visa mina ofullständiga datumangivelser för analoga bilder, som PSE klarar så bra. Jag tog upp frågan i LrC:s officiella forum utan att få någon lösning och lämnade det problemet olöst.

Jag gjorde inga ändringar i bilderna i LrC utan plockade bara in katalogerna innan jag gjorde en Save Metadata to File från LrC.

Tredje steget: Importen till digiKam

Jag har använt digiKam i mindre skala under ett par år på en Linux-dator. Så jag är bekant med programmet innan jag startade denna stora migration på macOS från Photoshop Elements.

Efter programinstallation gjorde jag vissa inställningar. DigiKam är otroligt flexibelt med många möjligheter, men nu fokuserade jag på det som är relevant att ställa in före importen. Så innan jag började importen ställde jag in så att digiKam ska läsa metadata från filer inklusive sidovagnsfiler. Samtidigt stängde jag av export av metadata tills vidare. Jag vill inte röra till metadata nu med data genererat från digiKam, förutom att skriva alltid tar lite tid för datorn. När jag gjort klart importarbetet kan jag återvända och kanske ändra inställning för metadataexporten.

De analoga bilderna med ofullständiga datum

Lite mer om detta. Jag har som sagt många analoga bilder som digitaliserats. För dessa vet jag i princip aldrig klockslag. Ibland vet jag inte alls när bilderna är tagna. Ibland vet jag år, ibland även månad och i en del fall dag också. Något som Photoshop Elements kan hantera. Helt oklara datum anges till exempel som "?" i dess katalog (ser ut som de i interna databasen läggs som 1 januari 1400) och vet jag bara året så visas "1958".

Precis som i LrC får jag inte in dessa ofullständiga datum att visas och det går heller inte att skapa sådana i dK utan alla datum inklusive klockslag måste vara kompletta. Och jag fick vid importen heller inte generellt in det som fiktiva datum, även om det verkar fungera ibland (möjligen kan det spöka att jag gick via LrC, inte utrett). Istället blir de ofta i dK klassade efter datum när Save Metadata to File gjordes.

För att få med mig den här informationen till digiKam, så gick jag tillbaka till PSE14 och skapade nya taggar för varje datuminfo av ofullständigt slag, till exempel "februari 1969". Efter detta gjorde jag en ny Save Metadata to File och läste om på nytt till digiKam. Efter att gjort lite specifika inställningar i digiKam, så kom det in. I dK kommer jag nu lägga in bästa fiktiva datum som tillsammans med taggarna ger mig en fungerande metod.

Jag ska också säga att jag installerade PSE 2022 (PSE20), men den fungerade på samma vis som PSE14 när det gäller datumangivelser.

Resultat av importen

Bortsett från detta med datum för analoga bilder så kom all metadata så långt jag ännu sett med in till digiKam. Inklusive ansiktstaggningar!

Det har det krävts en del städjobb efteråt. Taggar som innehåller åäö fick problem genom att de både kommit in rätt liksom i både en och flera varianter med andra tecken. En del tagghierarkier kom in som hierarkier på flera nivåer. Med mera. Jag har inte analyserat varför, men man ska betänka: Jag har genom åren använt många versioner av PSE, jag sparade först metadata från PSE, gjorde sedan import till LrC med nytt sparande av metadata och slutligen en ny sparning av metadata för analoga bilder pga nya datumtaggarna. Man ska också beakta att vissa fält återfinns i flera delar av metadatan.

I städandet har jag haft nytta av att digiKam är kraftfullt i att sortera, söka och filtrera så med en stunds arbete har jag både rensat i extrataggar och förbättrat strukturen.

Så alltså

Jag har med lite handpålägg och ansträngning fått med mig min fotokatalog från Photoshop Elements till digiKam. Datumangivelser för analoga bilder som inte har komplett datum kräver dock en work around, vilket också skulle behövts om jag valt migration till Lightroom Classic.

För den som vill migrera direkt från Lightroom Classic bör resan vara enkel.

Under arbetet gjorde jag förstås backup vid flera tillfällen, av databaser såväl som bilder.

Nu är det roligt att ha ett riktigt bra och uppdaterat katalogprogram med också många andra möjligheter för foton även om jag samtidigt kommer använda fler program inom fotografering. Jag ser fram emot att använda digiKam!

Använd programvara

 • Apple macOS Monterey 12.5.1
 • Apple macOS Monterey 12.6
 • Apple macOS Monterey 12.6.1
 • Adobe Photoshop Elements 14.1 (20151206)
 • Adobe Lightroom Classic 11.5 Camera Raw 14.5
 • Adobe Photoshop Elements 2022 (ver 20.0)
 • digiKam 7.8.0

 

Henrik Hemrin

29 oktober 2022

 

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap