Veckotidningen Sändaren hade i nummer 9, 2024, en insändare som arbetade med begreppen negativ fred och positiv fred.

De begreppen har följt med mig.

Den negativa freden skapas och upprätthålls av terrobalansen, att det ska kosta för mycket att anfalla mig.

Den positiva freden bygger på en sann fredlig samhörighet och skapas genom vänskap eller i alla fall tolerans mellan varandra.

Det må i verkligheten vara omöjligt att bortse från att den negativa freden krävs för att fred ska råda. Men det hindrar inte från att arbeta för, sträva för, den positiva freden.

Vi bör sträva att nå den positiva freden.

Henrik Hemrin

7 mars 2024

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap