Med anledning av att gården Örestrand byter ägare till Höganäs kommun om ett par veckor så nertecknar jag dessa minnen. Örestrand ägs nu av Equmeniakyrkans fastighetsbolag, och tidigare av Södra Götalands distrikt (och andra varianter) av Svenska Missionskyrkan / Svenska Missionsförbundet (och dess ungdomsförbund). 

Det är framför allt sommaren sommaren 1977 som jag var på Örestrand. Sommaren 1977 gick jag ett tre veckors konfirmationsläger på Örestrand. 

Jag minns det som en ganska kall sommar. Trots att Örestrand ligger precis vid stranden badade jag inte någon gång. Och så var det för de flesta. Kylan bidrog till badfritt konfaläger, men också det skitiga vattnet gjorde bad oattraktivt. Som jag minns var det varierade skitigheten med hur vindarna låg. Jag har något minne av att någon, kanske ledare, noterade att badkläderna var skitiga efter badet. En dag var det i alla fall ett antal, kanske tiotal, som vuxendöpte sig i havet. Vi andra stod på stranden och frös. 

Vi bodde i de barackliknande byggnaderna som låg utmed kanten på vad som borde vara den södra sidan (sidan mot Höganäs centrum). Jag tror de byggnaderna är rivna. Jag och en stor del av killarna bodde i den översta baracken. Det var inte så hög standard och det var lite småfuktigt. Jag minns någon silverfisk. Men det var ändå rätt trevligt, och jag delade rum med Fredrik C. som jag kände sedan gammalt hemma i Växjö. Fuktigt ja, toaletterna fanns i en av de andra byggnaderna i längan. Det var cementgolv och jag tror inte det var någon värme på där, så det var lite fruset att besöka toaletten den sommaren! Det kalla och fuktiga minnet inkluderar också att flera konfirmander var småsjuka och huvudledaren Arnold Ekros gick runt med termometer på fickan. 

Annars var det ju förstås konfaläger med många lektioner i fokus! De flesta inomhus, men vi satt ute också ibland. Så det var inte bara dåligt väder! Jag minns också andra samlingar av olika slag. Lägerkör hade vi, och den stora slagdängan för lägret var "Soon and very soon". Då dånade det när kören sjöng ! Och alla måltider i huvudbyggnaden minns jag. Ledig tid fanns också, och bland annat gick vi ner till Höganäs centrum några gånger eller gick utmed stranden och utforskade militära anläggningar. Det var många skåningar på lägret, så det blev allt lite skånska inslag i mitt tal efter tre veckor!

Konfirmationshögtiden var i Helsingborgs missionskyrka. På den tiden fanns ingen kyrkobyggnad på Örestrand. Festmiddag tillsammans med släktingar efter konfirmationen inmundigades på Örestrand. 

Konfalägret var mitt första och största sammanträffande med Örestrand. Det var glada minnen och många jag lärde känna på lägret. Därför var det roligt att återvända till Örestrand ett flertal gånger under åren. Främst var jag på Örestrand på midsommarafton, tillsammans med mina föräldrar. Det var massor av folk som firade midsommar på Örestrand! Det var många som ville vara på Örestrand under midsommaraftnarna! Vi bilade ner under eftermiddagen och hemfärden avslutades i midsommardagens morgonljus. 

Henrik Hemrin

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap