Bibelberättelsen om den barmhärtige samarien finns med mig.

Jag funderar på "hjälpa eller stjälpa min nästa" som en måttstock.

Först och främst i hur jag själv agerar.

Att hjälpa nära och kära är naturligt som utgångspunkt, men sedan beror det förstås på frågan och möjligheten.

Det blir svårare när det kommer till personer jag inte känner.

Men likt den barmhärtige samarien så är ändå målsättningen att hjälpa min nästa oavsett vem denne är.

Det är här jag tänker att måttstocken för mina ord och handlingar kan vara "hjälpa eller stjälpa min nästa".

Utan att för den skull inte ta hänsyn till mina egna behov.

Samma måttstock kan förstås användas för hur andra agerar. Här kommer samtidigt en annan visdom från Bibeln in, att det kan vara lättare att se grandet i den andres öga än stocken i mitt egna öga.

Men jag tänker också på politiker och andra makthavare. När politiker, partier, kommun, region och landet med vår regering, samarbetspartier, opposition och riksdag liksom EU lägger fram förslag och beslutar. Hur betraktar och behandlar det som framläggs min nästa? Om det hjälper eller stjälper min nästa kan vara en måttstock att använda för om det som framläggs är bra eller dåligt.

 

Henrik Hemrin

24 november 2023

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap