Ansiktsmask för oss vanliga kreti och pleti i vardagssituationer diskuteras flitigt dessa dagar. Användande i vårdande sammanhang ligger utanför denna artikel. Ansiktsmask diskuteras i Sverige och i andra länder, av vanligt folk, journalister, politiker liksom av de mer proffesionellt kunniga i ämnet. 

Det vetenskapliga läget för och emot ansiktsmask är som jag förstår oklart och beroende av omständigheterna. Alltså, det är oklart om ansiktsmask mest gör nytta eller skada och att det också är beroende av situationen. 

I dagens läge när kunskapsläget är oklart så ser jag bland annat dessa anledningar:

För att använda:

 • Det känns bättre att göra något än att inte göra något
 • Följa trenden, göra som andra gör (t ex titta på vad andra länder gör, liksom hur andra gör i omgivningen)

Mot att använda:

 • Kostnad för skydden
 • Krångligheten

Jag vill här fördjupa mig något i krångligheten att använda ansiktsmasken på rätt sätt. Som referens för vad som är rätt använder jag mig av WHOs (World Health Organization) anvisningar till allmänheten om när och hur man använder ansiktsmask.

WHO delar in i två typer av ansiktsmasker för allmänheten:

 • Fabric
 • Medical

Fabric är den typ som är den normala för friska människor som inte tillhör riskgrupp. Fabric kan tvättas medan Medical är för engångsbruk. Fabric ska tvättas minst en gång om dagen, och om den är smutsig eller blöt ska den inte användas. Man ska undvika att snudda själva masken. Man ska inte ha masken under näsan, alltså näsan ska täckas. Man ska inte ha en mask som är svår att andas i. Med mera.

Nu till en vardagssituation jag funderat över. När jag ska åka kollektivt; åka med tunnelbana, buss osv, eller gå till en affär, eller ut och in i flera affärer, då är det väldigt vanligt att både mina ögon och näsa rinner. Det är ett vanligt scenario att jag måste snyta mig både en och flera gånger. Ett annat scenario är en sommardag då jag vill äta en glass under stadspromenaden.

Så hur ser då processen ut om jag använder en Fabric mask? Processen enligt min förståelse baserad på WHOs faktablad:

Jag har redan gjort de första stegen och tagit på mig masken och är nu ute i offentligheten. Nu rinner näsan (alternativt jag ska äta glass). Då ska jag göra så här:

 1. Spritar händerna (rekommendationen är tvätta, men det är knappast praktiskt genomförbart "på stan", därav skriver jag sprita nedan).
 2. Tar tag i maskens band bakom öronen och lyfter bort masken.
 3. Lägger masken i en förseglingsbar plastpåse.
 4. Spritar händerna.
 5. Snyter mig (eller äter glassen).
 6. Spritar händerna.
 7. Tar fram den förseglade plastpåsen.
 8. Inspekterar masken.
 9. Sätter på masken igen.

Referens: Hemsidan för WHO: rekommendation inklusive instruktionsblad och filmer. Sidan har rubriken When and how to use masks. Sidan är uppdaterad 19 juni 2020, kollad av mig den 27 juli 2020.  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Henrik Hemrin

27 juli 2020

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap