Scandic Hotels aktieutveckling 2020-03-12 [källa: http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE115964]

Så fortsätter Stockholmsbörsen liksom mängder av andra börser att falla dramatiskt. Mer dramatiskt än jag skulle gissat. Men så har också Sverige och andra länder bommat igen i samhället på ett sätt som känns overkligt. 

Allt relaterat till Coronaviruset. Virusskydd kan gissningsvis komma om ett till två år. Kanske det innan dess kommit en avmattning genom att många fått sjukdomen och utvecklat ett eget skydd mot viruset - ett skydd som ingen har idag eftersom viruset är nytt. 

På kort sikt är det företag, både börsnoterade och andra, som får jätteproblem och så stora att de går under. Vad samhället ska göra för att minska antalet konkurser är under diskussion. Vad som händer långsiktigt är oklart. Och det är svårt att veta hur länge det kortsiktiga pågår. 

SVT Nyheter rapporterar i artikeln "Mörkaste dagen på Stockholmsbörsen i modern tid" att "...den genomsnittliga aktiekursen för alla Stockholmsbörsens bolag under torsdagseftermiddagen [12 mars] stod på samma nivå som den gjorde 12:e mars för fem år sedan."

För några dagar sedan skrev jag också ner lite funderingar om aktier (och aktiefonder), lite blandade ostrukturerade nattliga tankar. Och nu som då, med fokus på företag och deras börskurser utan att diskutera allt tragiskt med sjukdom, lidande och död, arbetslöshet, ekonomiska problem med mera som viruset för med sig för individer och kollektivet. 

Jag skrev i artikeln "Men kortsiktigt lär en del "sociala" företag få det svårt. Det kan finnas företag där som inte bara har den generella nergången utan som kan gå väldigt dåligt eller rent av slås ut. På Stockholmsbörsen skulle man kunna tänka sig företag som SAS och Scandic får större problem. "

Tyvärr kom idag besked från Scandic om varsel. Dagens nyheter rapporterar "Scandic varslar hälften av sina svenska anställda". 

Längst upp på sidan har jag klippt in en bild från Nasdaq över Scandic Hotels kursuveckling under ett år. Kursen har verkligen rasat. 

Titta också vidare på volymkurvan nedanför. Det finns inte bara de som vill sälja aktien. Det finns också de som köper. Volymen för Scandic Hotels är stor dessa dagar. Att det finns köpare betyder, nu som alltid, att det finns andra som gör en annan bedömning, nämligen att nu är aktien värd att köpa. 

Scandic Hotels får tjäna som ett exempel. Men samma sak gäller för andra aktier i dessa börsrasdagar: det finns köpare också!

New York Times har idag en analysartikel över ekonomihandeln i USA "Something Weird Is Happening on Wall Street, and Not Just the Stock Sell-Off". Den handlar om att nu när aktier går ner, så går öven obligationer ner. När dessa normalt brukar gå i olika riktning. Liksom även guld. Det är ologiskt. Förklaringen som skribenten Neil Erwin ger är "All this suggests that major financial players are experiencing a cash crunch, and are selling whatever they can as a result. That would help explain the seeming contradiction of assets that should go up in value in a time of economic peril instead falling in value."

Idag har Niklas Weimer i Dagens nyheter författat artikeln "Småspararna mycket aktiva i börsoron" I artikeln säger Frida Bratt från Nordnet "Men när man tittar på summorna, på omsättningen, så är försäljningarna större. Så man kan säga att de som köper gör det försiktigt och de som säljer gör det rejält, tillägger hon." Vilket jag läser som vara i linje med vad Neil Erwin skrev i New York Times för USA-marknaden. 

Avslutningsvis en notering från SVT Aktuellt idag. Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare, kommenterade börsläget och finansläget för svenska företag. Han återkom flera gånger till att det är viktigt vad regeringen och politiken gör, hur de agerar för att hjälpa näringslivet. Och min reflektion är att inte glömma att för en fungerande marknadsekonomi så finns det alltid ett behov av ett samhälle som sätter spelregler och har resurser (med utbildning, sjukvård, kommunikation och så vidare). Och att ett sådant samhälle är en demokrati och rättsstat. 

Henrik Hemrin

12 mars 2020

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap