Vikten 82,5 kg är tryckt på framsidan av "biljetten" [foto Henrik Hemrin]

På järnvägsstationerna kunde man i min barn- och ungdom väga sig. I väntsalen fanns inte sällan en stor våg. Jag minns inte priset, kan det varit någon 25-öring? Resultatet, ens vikt, fick man tryckt på ett papper i kartongtjocklek, och datumet trycktes på andra sidan. 

Samma storlek och tjocklek på pappersbiten användes också för vissa typer av tågbiljetter. 

Smart standardisering att samma grundmaterial användes för olika användningsområden.

På framsidan av "biljetten" står datumet 8 7 74 [foto Henrik Hemrin]

Henrik Hemrin

23 november 2019

Comments powered by CComment