Det här är en fortsättning på artikeln Mobiltelefon med något annat än Apple iOS eller Google Android.

Waydroid är, som beskrevs i förra artikeln, en mjukvara för att köra Android på ett Linux operativsystem. Eftersom jag inte har en lämplig telefon att prova på så börjar jag med att utforska på en Linuxdator. Och det är i sig självt intressant att kunna köra Androidapplikationer på en vanlig dator.

Mitt huvudalternativ för Linux på dator är Linux Mint. Men jag har läst i Mintforum att Linux Mint 21.1 har problem med att Waydroid ska fungera. Därför bestämmer jag mig för att testa Waydroid på Debian istället som är ett annat Linux operativsystem jag har installerat.

Jag kör igång Debian 11.6 Xfce (Bullseye) på datorn Lenovo Thinkpad T430s.

Waydroid installation och initiering

På sidan Install instructions på Waydroids hemsida så rullar jag ner till avsnittet om "Ubuntu/Debian and derivatives" och följer deras instruktion.

I terminalfönster; Install pre-requisites:

sudo apt install curl ca-certificates -y

Det funkar inte så jag följer instruktionen längre ner: If the script fails to detect your distribution, you can provide a valid option by appending -s DISTRO. Currently supported values are: focal, jammy, kinetic (alias for ubuntu-devel), ubuntu-devel, bookworm, bullseye, sid.

Och jag skriver då istället:

sudo apt install curl ca-certificates -y -s bullseye

Nu fungerar det.

Sedan i terminalfönstret; Add the official repository:

curl https://repo.waydro.id | sudo bash

Detta gör att även Synaptic pakethanterare blir uppdaterat med detta bibliotek.

Sedan fortsätter jag i terminalfönstret; Install Waydroid:

sudo apt install waydroid -y

Detta får jag inte att fungera från terminalfönstret. Istället för att försöka begripa varför så jag går istället till Synaptic pakethanterare (ett program som finns installerat, i menyn) och där finns nu Waydroid 1.4.0 som jag installerar.

Efter detta finns Waydroid i min vanliga programmeny i Debian Xfce.

Jag startar Waydroid och får då ett fönster om jag vill välja Vanilla eller GAPPS. Det senare är Google-paketversion som jag vill undvika. Så jag väljer Vanilla, den "rena" Androiden.

Den kommer nu initiera Android via

  • [System OTA](https://ota.waydro.id/system)
  • [Vendor OTA](https://ota.waydro.id/vendor)

Vid hämtningen ser jag i url att den rena Androiden handlar om LineageOS. Den har 767 MB att hämta från
https://sourceforge.net/projects/.... lineage 18.1...

Wayland behövs för att köra Waydroid

När jag sedan startar Waydroid från menyn så händer inget. Sammalunda efter omstart av Debian.

Jag testar också att starta via terminalfönstret, som meddelar att Waydroid redan är igång om än inte synligt.

När jag kör kommandot

echo $XMG_SESSION_TYPE

så svarar den (helt logiskt) att jag kör X11.

Waydroid kan inte köras i en traditionell X11-session utan kräver en Wayland-session, ett modernare protokoll tänkt som ersättare till X11 som börjar komma även om X11 fortfarande dominerar. Jag kommer fram till att med stor sannolikhet är mitt problem att Wayland saknas i mitt operativsystem.

Weston

Debian Xfce har inte något inneboende stöd för Wayland. Det finns några desktop som stödjer Wayland och Xfce är inte bland dem.

En kort utvikning: När man talar om Linux operativsysystem på datorn, så är det mer korrekt att beskriva det som GNU/Linux, eftersom Linux enbart är själva kärnan som kan användas till mycket annat än vanliga datorer (servrar är ett väldigt stort användningsområde). Men inom Linux så delar man upp det i själva operativsystemet och den del som hanterar det visuella, det grafiska gränssnittet. Kör man allt i en terminal (alltså ungefär som att köra i DOS förr i världen på IBM-datorer och även under Microsoft) så behövs inget grafiskt gränssnitt. Men de flesta av oss vill ha det grafiska gränssnittet. Denna grafiska del, som inkluderar diverse program som filhanterare och olika mängd andra program, kallar man ofta för "desktop". Xfce är i detta fall den desktop som jag använder tillsammans med Debian operativsystem. Som jämförelse, när man använder Apple macOS och Microsoft Windows, så finns bara en desktop att välja på medan det i Linuxvärlden finns en mängd att välja på.

Bland de desktops som stödjer Wayland finns Gnome och KDE Plasma. Detta finns att läsa om i Debian Wiki om Wayland.

Weston är ett Waylandprojekt, en referensimplementering av en Wayland "compositor". Det finns alternativa programvaror som också borde fungera. Jag installerar Weston 9.0.0-2 från det vanliga Debianbiblioteket.

Waydroid kör igång

Waydroid mha Weston som desktop

Installationen av Weston räcker inte för att kunna få igång Waydroid från menyn även med omstart.

Jag loggar ut igen och på login-menyn väljer jag Weston istället för Xfce-skrivbord. Efter inloggning så startar då Weston som skrivbordsmiljö. Det är ett helt grått skrivbord med klocka och datum, och en terminal som enda applikation.

Från terminalen startar jag Waydroid med kommandot:

waydroid show-full-ui

Nu startar Waydroid. Äntligen startar Android (LineageOS) på min Debian-dator!

Eftersom den rena Weston-sessionen inte innehåller det vanliga Xfce grafiska gränssnittet när jag ska stänga av datorn så får jag också använda terminalen för att starta om respektive stänga av:

systemctl reboot

systemctl poweroff

Waydroid mha Weston inifrån Xfce desktop

Nu vet jag alltså att Waydroid fungerar.

Jag möjliggör en Wayland-session med hjälp av en Weston-session genom att i terminalen skriva:

weston

Ett westonfönster öppnas.

Nu kan jag från vanliga menyn starta Waydroid (och appar direkt) som då öppnas i westonfönstret. Jag har ett Androidfönster i min Linuxmiljö.

Jag noterar att nu när Wayland är igång, så nya program jag startar i Xfce kommer att köras i Waylandfönstret och inte i X11-skrivbordet, medan program jag tidigare startat i X11 fortsätter att fungera där.

Installera appar i Waydroid

F-droid

Nu vill jag installera butiken F-Droid. I Android-chrome-browsern (chromium tror jag) går jag till f-droid.org och laddar hem appen. Jag får fixa med inställningar men sedan går det att installera F-droid.

Jag prövar och installerar några appar från F-droid.

Aurora store

I F-droid letar jag upp appen Aurora store. När jag loggar in i Aurora store kan jag välja att göra det med ett Google-konto eller som anonym. Jag väljer anonym.

Jag väljer appen Sveriges radio, installerar och den fungerar.

BankID, Swish med mera i Aurora store

Jag använder främst BankID som referensapp. Det begränsar mycket i vårt liv numera om vi inte har BankID på åtminstone någon apparat. För mig är det intressant om det går att använda BankID med någon apparat utan att vara begränsad till operativsystem/appar från Apple, Google, Huawei eller Microsoft.

Jag söker efter BankID i Aurora stor men hittar den inte. Jag hittar FrejaID, ett ID som i viss mån kan användas i stället för BankID men inte till allt. Jag hittar Swish för företag, men inte vanliga Swish för privatpersoner.

Som jag skrev i den tidigare artikeln Mobiltelefon med något annat än Apple iOS eller Google Android så hittade jag BankID i den alternativa programbutiken Aptoide. Jag har inte installerat Aptoide; tills jag vet mer om den litar jag inte på den som säker och integritetsskyddande. F-droid och Aurora store däremot är förinstallerade i både /e/OS och VollaOS, så de känns tillförlitliga, även om jag skulle vilja förstå bättre hur Aurora store kommunicerar med Google store, hur den uppdaterar, sköter integriteten med mera.

Notera att för att installera Waydroid, Weston, F-droid och Aurora store så har jag ingenstans behövt identifiera mig eller skapa något konto. Detsamma gäller mitt operativsystem Debian Xfce.

Tillbaka till BankID i Aurora store. Jag tror inte det hade hjälpt att logga in med Google-konto, men det skulle kunna testas. Jag tror snarast att det hela beror på att BankID kräver vissa "djupare" Google-tjänster/programvara som inte finns i LineageOS.

Jag fortsätter att undra om BankID verkligen skulle fungera via Aptoide. Det vore ologiskt med ovanstående resonemang eftersom det måste vara samma app. Kanske ska jag undersöka detta vid ett senare tillfälle.

Anmärkning: Kan någon av inställningarna i Aurora store göra att BankID och Swish inte visas med mina inställningar? Såsom om jag har Aurora Services. Jag hittar inte något som tyder på att det skulle göra skillnad, men jag är inte tillräckligt tekniskt insatt för att veta säkert.

Aurora store inloggad med Google-konto

Jag har skapat ett nytt Google-konto för detta ändamål. Detta för att det finns en viss risk att kontot blir spärrat, skrivet Aurora store i sin dokumentation. Om kontot blir spärrat, så kan man begära att få kontot öppnat igen, och kanske de gör det och kanske inte. Därför bör man använda ett konto som man kan förlora.

När man loggar in som anonym, så är det egentligen ett av ett antal speciella konton som Aurora hanterar, och man slumpas till ett av dem.

Jag vill nu prova med ett eget Google-konto för att kolla så att anledningen till att jag inte hittar BankID eller Swish har att göra med att dessa anonyma konton inte är relaterade till Sverige eller liknande problem.

Resultatet blir detsamma. Jag hittar inte BankID eller Swish (förutom för företag) när jag är inloggad med eget Google-konto.

Starta Waydroid utan terminalkommando först?

Gnome desktop

Som jag skrev tidigare så innehåller Gnome desktop stöd för Wayland från start. Därför bestämer jag mig att installera Gnome desktop i min Debian Xfce. Jag installerar Gnome 1:3.38+3 från Debians vanliga bibliotek.

I inloggningsfönstret (för att starta Debian) finns nu, förutom Xfce (default) och Weston, ett antal Gnome-varianter att välja mellan.

Men för Waydroid blir resultatet detsamma; jag måste starta ett Westonfönster manuellt via terminalen innan jag kan starta Waydroid, precis som jag gjort i Xfce.

Vad mer kan göras för att starta Waydroid direkt

Jag kan tänka mig att Waydroid skulle kunna fungera direkt om jag installerade om det nu, antingen mha Weston i Xfce eller Gnomes inbyggda stöd som då skulle finnas på plats innan Waydroid installeras. Eller genom uppdatering av några konfigurationsfiler. Detta är inget jag undersökt närmare nu.

Slutsatser och nästa artikel

Denna undersökning gör mig mindre hoppfull men ännu inte hopplös att mobilt BankID och Swish kan fungera på en mobiltelefon som har ett icke-Google-Android eller ett Linux operativsystem. Tills vidare får jag ställa in mig på att det krävs en extra mobiltelefon (eller multiboot) med ett operativsystem som är Google-Android eller Apple iOS.

Det som undersökningen verkligen gett positivt är att det faktiskt finns en fungerande möjlighet att köra en stor mängd Androidappar både i den vanliga Linuxdatorn och Linuxtelefonen! Detta är spännande och nyttigt kunskap att ha med mig.

Nästa steg i min undersökning är att installera Waydroid med Google-Android (GAPPS) för att se om det möjligen skulle den kunna klara av Bankid och Swish. Det skulle inte hjälpa för att köra icke-Google-Android direkt men en möjlig tanke för att köra Android i Linuxmiljö på telefon eller dator.

Detta nästa steg är tänkt att göras genom att först avinstallera Waydroid och sedan installera det på nytt. Det gör att jag på köpet får se om några knutar löses för att Waydroid ska starta utan att behöva starta Weston med terminalkommando.

Om det skulle visa sig fungera med BankID behöver jag läsa på mer hur Waydroid fungerar. Jag undrar om den inte är relativt isolerad från övrigt i Linux, i en container, så Google-installationen skulle då bara beröra Android-delen och dess appar medan de flesta programmen man använder kommer från Linuxsidan.

Läs nästa artikel inklusive några gemensamma slutsatser: Jag testar Waydroid på en Linux laptop med GAPPS-Android (Google Apps).

 

Henrik Hemrin

26 februari 2023

3 mars 2023: Lagt till en anmärkning om inställningar i Aurora store.

4 mars 2023: Uppdaterat anmärkningen om inställningar i Aurora store. Lagt till kapitel under Aurora store om test med att vara inloggad på eget Google-konto.

 

Comments powered by CComment

- on the web since 1998!

Human beings are very much the same, all over the world. Individuals are different. Advocate of human rights and real democracy for everyone.

© Copyright Henrik Hemrin

RSS feeds: Kunskap - Knowledge Ι Wisdom - Vishet Ι Walking to Linux Ι Mastodon

Contact and follow: Mail Ι Mastodon Ι Pixelfed Ι LinkedIn

Integritet - Privacy
Sitemap