Växtlighet i gräsmatta [foto Henrik Hemrin]

Sommaren 2018 var väldigt torr och varm. Gräsmattan i föräldrahemmet klipptes som jag minns under våren och försommaren fram till runt midsommar, och nästa gång var säsongsavslutningen i september - oktober. Gräsmattan anlades för runt 50 år sedan.

I år fick gräsklippningen vänta lite. För en liten tid sedan tidigare i maj hade jag chansen att där ta en botanisk vandring runt gräsmattan med kameran i hand. Det är fascinerande hur mycket olika växter det kan finnas i en gräsmatta. Jag har säkert inte fångat alla växter på bild. 

Jag är urdålig på att känna igen växter, vad de heter och vad som är ogräs eller inte. Det är klart, i en gräsmatta är väl allt annat än gräs ogräs. Men jag tycker ändå det kan vara fint och en charm att det växer så mycket olika saker där. Kan du namnge någon växt, berätta gärna så kan jag skriva in det. Kanske det finns EU-bidrag för en sådan här gräsmatta?Växtlighet i gräsmatta 1 [foto Henrik Hemrin]

Växtlighet i gräsmatta 2 [foto Henrik Hemrin]

Växtlighet i gräsmatta 3 [foto Henrik Hemrin]

Växtlighet i gräsmatta 4 [foto Henrik Hemrin]

Växtlighet i gräsmatta 5 [foto Henrik Hemrin]

Växtlighet i gräsmatta 6 [foto Henrik Hemrin]

Växtlighet i gräsmatta 7 [foto Henrik Hemrin]

Växtlighet i gräsmatta 8 [foto Henrik Hemrin]

Växtlighet i gräsmatta 9 [foto Henrik Hemrin]

Växtlighet i gräsmatta 10 [foto Henrik Hemrin]

Växtlighet i gräsmatta 11 [foto Henrik Hemrin]

Växtlighet i gräsmatta 12 [foto Henrik Hemrin]

Växtlighet i gräsmatta 13 [foto Henrik Hemrin]

Henrik Hemrin

30 maj 2019

Comments powered by CComment