About me

No ad!

No tracker!

Denna webb, hemrin.com, använder inte några kakor och liknande tekonologier utifrån min egna analys som webmaster. Jag har gjort analys med bland annat "DuckDuckGo Privacy Essentials", "Fou Analytics" och "Blacklight". Därför har denna webb ingen "varning" eller medgivande för kakor etc. Om du vill ha mer information eller ser att detta inte stämmer, var vänlig att kontakta mig. 

This web site, hemrin.com, does not use cookies and simliar technologies, concluded by my own analyse as webmaster. I have done this analyses with among else "DuckDuckGo Privacy Essentials", "Fou Analytics" and "Blacklight". Therefore does this website not have any "warning" or consent for cookies etc. If you need further information or find this is not correct, please contact me.

Henrik Hemrin

 

LinkedIn profile English CV and other professional information.

LinkedIn profil svensk CV och annan professionell information.

Twitter

Mastodon

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I live in Sweden. / Jag bor i Sverige. 

Mitt efternamn / My family name

Min fars familjs efternamn var till en början Johansson. Två systrar till min farfar Harry, som också hette Johansson, flyttade till Stockholmstrakten från uppväxthemmet i Agnaryd. Med ett så vanligt efternamn hade postgången sina utmaningar att fungera, och detta var pådrivande till tankarna på ett nytt efternamn. Inte minst min farmor Sussanna funderade på vad det nya efternamnet skulle vara. Omkring 1940 när min far ännu var ett barn så bytte min fars familj efternamn till Hemrin, tillsammans med de två systrarna i Stockholm. Så är bakgrunden till mitt efternamn.

 

Best regards

Henrik Hemrin